Skladový areál fy Táborský, Veľké Orvište
nosná OK, strecha 1200 m2, klamp. prvky
1998
Supermarket PT Univerzál, Piešťany
nosná OK, strecha 3000 m2, el. inštalácie, klamp. prvky, sádrokartón 4000 m2
1999- 2000
Športová hala, Levice
nosná OK
2000- 2001
Výrobná hala Partners s.r.o.
nosná OK, strecha 2400 m2, klamp. prvky, oceľ. zábrany
2000- 2001
Skladové hospodárstvo fy K.J.G., Čachtice
nosná OK, strešný a stenový plášť - sendvič
1999, 2001
Skladová hala fy Delis s.r.o., Hlohovec
nosná OK, strešná konštrukcia + krytina
2001, 2003
Reštaurácia pri Zimnom štadióne - Dubnica n/V.
nosná OK, strešná konštrukcia + krytina

2001

Colný sklad Nováky
nosná OK

2002

Skladovací areál veľkoskladu potravín RMX a.s., Bratislava
nosná OK, strešný a stenový plášť

1999

Reprezentačné priestory fy BK- GROUP s.r.o.
nosná OK, strešné opláštenie, klamp. prvky, omietky

2002

Výrobná hala nábytku, Považany
nosná OK

2000, 2003

Výrobná hala fy Hastra- Žilina
nosná OK, 1600 m2

2003