Protipožiarne riziká ľahkých konštrukcií sa znižujú v súlade so svetovým trendom aplikovaním protipožiarnych náterových systémov, resp. špeciálnymi obkladmi.

Výhodou ľahkých konštrukcií je mechanizovaná výroba konštrukčných prvkov a rýchla montáž s možnosťou prípadnej demontáže podľa potreby. Použitie ocele ako nosného systému je pre investora výhodné z cenového hľadiska a aj náklady na spodnú stavbu sú nižšie, pretože horná stavba je v porovnaní s klasickými budovami podstatne ľahšia.

Ľahké stavebné konštrukcie dodávané našou firmou vznikajú zvyčajne na základe požiadaviek investora, alebo generálneho projektanta v našej projekčnom oddelení s autorizovanými inžiniermi. Stavebné a výrobné výkresy putujú do našej novej výrobnej haly, kde ich skúsení pracovníci premenia na hotové konštrukčné prvky. Podľa plánu výstavby ich potom prevezieme na miesto určenia a naša montážna skupina dokončí rýchlo a spoľahlivo výstavbu konštrukcie, vrátane strešného a stenového opláštenia, stropov, protipožiarnych úprav, izolácií či iných prác, dohodnutých s investorom. Tento postup vytvára dobré predpoklady na dodržanie kvality hotového diela a kontroly na všetkých stupňoch dodávky.